Jak działa Inform Dłużnik?

Prześlij informacje o dłużniku

Podaj nam dane dłużnika, kwotę należnych pieniędzy oraz dokumentację potwierdzającą.

Wybierz metody powiadamiania

Wybierz sposób, w jaki chcesz poinformować dłużnika: e-mailem, SMS-em lub listem poleconym.

Windykatorzy
Szukaj

Jeśli dłużnik zawiedzie, znajdź partnerów windykacyjnych na całym świecie, w oparciu o lokalizację dłużnika.

Odzyskaj dług z partnerem

Wybrany przez Ciebie partner odzyska Twój dług.

34983080
Ilość alertów i aukcji (EUR)
750
Użytkownicy
2309
Powiadomienie dłużnika
421
Ogłoszone Aukcje

Skontaktuj się z nami


L. Giros g. 10, LT-06325 Wilno
Inform Debtor UAB | Identyfikator firmy: 304921720
Wielka Brytania